Douane- en exportdocumenten: Algemene Administratie der Douane en Accijnzen & FAVV 

Import en export begint steeds met het bepalen van de goederencode waar zowel de fiscale als niet-fiscale maatregelen aan vasthangen. 

 

Josse Verbeken

 

ere-adviseur bij de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen

docent bij het Centrum der Beroepsopleiding der Douane te Brussel

spreker op douaneseminaries bij diverse beroepsverenigingen

eremedaille in 2019 wegens uitzonderlijke prestaties

Voor dat je een contract met een handelspartner ondertekent voor de uitvoer van voedingsproducten, planten of dieren, is het belangrijk dat je nagaat of de invoer van het product dat je naar dat derde land wenst te exporteren, is toegestaan.

 

Yara Antonissen

 

expert bij de afdeling Internationale Zaken van het Federaal Agentschap

voor de Veiligheid van de Voedselketen

Yara werkt aan de dossiers voor onderhandelingen met derde landen

over fytosanitaire voorwaarden voor export vanuit België

Tips en tricks van Josse

Goederencode

Import en export begint steeds met het bepalen van de goederencode waar zowel de fiscale als niet-fiscale maatregelen aan vasthangen. 

 

Vrijhandelsakkoorden

De Europese Unie heeft met bepaalde landen/gebieden akkoorden gesloten om elkaars producten in te voeren aan verminderde rechten of nulrechten, producten moeten van preferentiële oorsprong zijn om van deze gunsttarieven te kunnen genieten en het bewijs van oorsprong moet voorhanden zijn. 

Douaneregelingen 

Door de keuze van de juiste douaneregeling kan je invoerbelastingen besparen of de voorfinanciering hiervan vermijden. Voor de meeste bijzondere regelingen is een vergunning vereist 

In- en aanvoeraangiften

Voor de in- of uitvoer van goederen is over het algemeen een douaneaangifte vereist, hiervoor kan je ook gebruik maken van de diensten van een douanevertegenwoordiger.

Tips en tricks van Yara

Voordat je een contract met een handelspartner ondertekent voor de uitvoer van voedingsproducten, planten of dieren, is het belangrijk dat je nagaat of de invoer van het product dat je naar dat derde land wenst te exporteren, is toegestaan. De bevoegde overheden van derde landen kunnen immers eisen dat het FAVV garandeert dat producten uitgevoerd vanuit België aan bepaalde sanitaire, fytosanitaire eisen, voedsel-, en/of voederveiligheidseisen voldoen. Deze garantie wordt afgeleverd onder de vorm van een gezondheids- of fytosanitair certificaat. 

De eisen kan je raadplegen op de website van het FAVV. Het is belangrijk dat je eerst de leidraad consulteert indien je nog geen ervaring hebt met export en die nauwgezet volgt. Indien er geen eisen beschikbaar zijn op de website van het FAVV kan je de specifieke eisen voor jouw product opvragen via jouw potentiële klant, de beroepsfederatie waarvan je lid bent, of via de gewestelijke export bevorderende organismen (AWEX, FIT, hub.brussels). 

 

Elke aanvraag tot certificering dien je tijdig schriftelijk in te dienen bij de Lokale Controle-eenheid (LCE) die bevoegd is voor de certificering op de locatie waar de zending beschikbaar is voor controle. Je dient aan de certificerende agent alle noodzakelijke documenten voor te leggen om aan te tonen dat de producten voldoen aan de eisen van het derde land. 

Met dank aan onze partners